Příští ročník soutěže Matematický klokan

 

Další ročník soutěže Matematický klokan se uskuteční v termínu: 17. 3. 2023

 

 

 

Poznámka: Připadne-li den konání soutěže na termín jarních prázdnin, bude se v daném regionu soutěž konat v nejbližší nadcházející pondělí, tj. 20. 3. 2023.