Výsledky soutěže Matematický klokan 2019

vitez
Výsledky nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých kategoriích

 

 

Osobní údaje účastníka soutěže (v rozsahu: jméno, příjmení, získané body, umístění, třída a škola) jsou zpracovávány za účelem realizace a vyhodnocení soutěže. Účastí v soutěži účastník soutěže bezvýhradně souhlasí s pravidly a podmínkami této soutěže a vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním výše uvedeného rozsahu osobních údajů.